fbpx
Als jij of je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt, dan heb je recht op sollicitatieverlof. Maar mag je die dagen opnemen om intussen je zelfstandig bijberoep uit te oefenen? Of moet je ze gebruiken om werkelijk te gaan solliciteren?

Wat houdt het in?

Als je arbeidsovereenkomst is opgezegd (ongeacht wie die opzeg geeft) heb je recht op sollicitatieverlof. Gedurende die dagen mag je met behoud van je loon afwezig zijn op het werk.

Meer bepaald mag je, als je voltijds werkt, gedurende de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn één volle of twee halve dagen per week sollicitatieverlof nemen. In de periode voordien mag je maximaal een halve dag per week nemen. Werk je deeltijds, dan worden deze dagen proportioneel berekend. Krijg je outplacementbegeleiding, dan heb je gedurende de hele duur van de opzeggingstermijn recht op één volle of twee halve dagen per week.

Voor wat gebruiken?

Je moet het sollicitatieverlof gebruiken om effectief te solliciteren (bv. vacatures doornemen, op gesprek gaan bij een mogelijke werkgever,…). Dat betekent dan ook dat je de dagen afwezigheid niet mag gebruiken om in die dagen je zelfstandig bijberoep uit te oefenen als je dat hebt.

Er bestaat trouwens discussie over de vraag of je nog sollicitatieverlof mag nemen als je al een andere job vond. Men zou nu eenmaal kunnen zeggen dat dat niet betekent dat je niet meer kan solliciteren om alsnog een betere job te vinden.  De meeste rechters zijn echter van oordeel dat je in dat geval geen sollicitatieverlof meer kan nemen.

Een kwestie van bewijs

Als je werkgever meent dat je je sollicitatieverlof voor andere doeleinden gebruikt dan om te solliciteren is het aan hem om het bewijs daarvan te leveren. In de praktijk zal het leveren van dat bewijs allesbehalve eenvoudig zijn. Vraagt je werkgever je om het bewijs te leveren van wat je deed tijdens je afwezigheid, dan hoef je op die vraag niet in te gaan.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

Cookie Instellingen  -  Privacy policy