fbpx

Aan de slag als uitzendkracht? Dan kan je je cv best enigszins aanpassen. Dat doe je zo.

Uitzendarbeid wordt alsmaar populairder. Logisch, bedrijven willen snel inzetbare krachten met de nodige parate kennis. Ben je actief als uitzendkracht? Dan weet je ook dat je vaak van job zal wisselen. De hamvraag: hoe kan je je cv in dat geval zodanig opstellen dat het consistent en coherent overkomt? Eerst en vooral: wat noteer je best in je cv wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe tijdelijke job? De naam van de uitzendkantoren waarvoor je aan de slag was of de naam van de bedrijven? Of beide? Het juiste antwoord is het laatste. Beide dus. Anders zou dat voor verwarring kunnen zorgen.

Structuur en overzichtelijkheid
Uitzendarbeid zorgt ervoor dat je vaak van job zal wisselen. Om je cv overzichtelijk te houden, is het dan ook goed om gelijkaardige jobervaringen (volgens bijvoorbeeld vaardigheid) chronologisch te groeperen onder telkens één koptitel met daaronder de namen van de uitzendkantoren en bijhorende bedrijven waar je aan de slag was alsook je belangrijkste verwezenlijkingen in de respectievelijke bedrijven. Dat zorgt voor structuur en overzichtelijkheid. Gebruik voor je verwezenlijkingen de PAR-techniek. PAR staat voor problem-action-result oftewel probleem-actie-resultaat. Voor elke tijdelijke job die je deed maak je zo’n korte PAR-samenvatting.

Praktische voorbeelden
Zet zeker ook de vaardigheden in de kijker die je je als tijdelijke kracht doorheen de jaren eigen hebt gemaakt: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, leergierigheid en de vaardigheid om snel nieuwe dingen aan te leren en te assimileren. Dat zijn in principe generieke vaardigheden die elke tijdelijke kracht heeft, maar jij kan ze personaliseren door praktische voorbeelden te geven van jouw verwezenlijkingen geënt op de tijdelijke job die je op het oog hebt. Zet vooral ook de specifieke kwaliteiten extra in de kijker die je nodig hebt voor je nieuwe professionele uitdaging. Zorg dat ze een centrale plaats innemen op je cv, ergens bovenaan bijvoorbeeld en liefst in het vet gedrukt opdat ze goed opvallen voor potentiële werkgevers.

Cookie Instellingen  -  Privacy policy